Aday (stajyer) Sürücü Nedir ?

Aday (stajyer) Sürücü Nedir

2918 sayılı Kanun ve Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerinden bir tanesi de aday sürücülük uygulamasına
geçilmesi ile ilgilidir. Aday sürücülük 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur.

2918 sayılı Kanun ve Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerinden bir tanesi de aday sürücülük uygulamasına
geçilmesi ile ilgilidir.
Aday sürücülük 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur. Bu tarihten sonra sürücü
belgesi almak isteyenler aday sürücü olacaklardır. 01.01.2016 tarihinden önce alınmış sürücü belgesi olan
kişiler aday sürücü olmayacaklardır. Aday sürücülük genel olarak iki yıl sürecek olup sürücü kurslarına
kayıt yaptırarak sürücü sertifikasını hak eden kişiler bu sertifikayı sürücü belgesine dönüştürürken verilecek
belge geçici bir belge olmadığı gibi belgenin üzerinde aday sürücülükle ilgili herhangi bir ibare de
bulunmayacaktır. Ancak kişinin aday olduğu sistemden takip edilecektir. İki yıllık bir süre içerisinde sürücü
belgesinin iptaline yönelik herhangi bir kabahat işlenmediği taktirde bu süre sonunda aday sürücülük sona
erdirilecek ve verilen sürücü belgesi de yenilenmeyecektir.Aday sürücülük 01.01.2016 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Aday sürücülük sürücü belgesinin alındığı
tarihten itibaren iki yıl süreyle devam edecektir. Aday sürücünün yanında refakatçi bulunmadan kendi
başına araç kullanabilecektir.
Aday sürücü aşağıdaki kabahatleri işlediği zaman sürücü belgesi elinden alınacaktır. Bu durumda belgesi
iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan
sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecektir. Bu kişilerin sürücü kurslarında
eğitime başlayabilmeleri için tâbi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı
muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa
iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunlu olacaktır.
Aday sürücülerin;
a. İki yıl boyunca trafik ışıklarını üç kez ihlal etmesi,
b. İki yıl boyunca belirlenen hız limitlerine üç kez uymaması,
c. İki yıl boyunca sağa-sola dönüşlerde ve dönel kavşaklarda yayaların, bisiklet kullanıcılarının geçiş
hakkını üç kez ihlal etmesi,
d. İki yıl boyunca okul geçitlerinde öğrenci geçişlerini üç kez ihlal etmesi,
e. İki yıl boyunca emniyet kemerini üç kez takmaması,
f. İki yıl boyunca uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri bir kez almış olması,
g. Bir yılda toplam 75 ceza puanına ulaşmış olması veya ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli
kusurlu olarak sebebiyet verilmesi,
h. İki yıl boyunca bir kez 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanması,
i. İki yılda toplam 75 ceza puanına ulaşmış olması durumunda sürücü belgeleri iptal edilecektir.

BİZE ULAŞIN

ADRES

Zeytinlik Mah. Fahri Korutürk Cad.
No:39 GÜR ÇARŞI Kat:4

BAKIRKÖY/ İSTANBUL

TELEFON

0212 220 33 20

0552 202 33 20